CIP

 

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=12823836
ISBN 978-961-94514-0-3 (html)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zbornik prispevkov
12. IRDO mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2017: Dodana vrednost kot poslovna informacija  z vidika družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetij

 

Conference proceedings
12th international conference Social Responsibility and Current Challenges 2017: Value added as business information from the view of social responsibility & enterprise sustainability

 

Uredniki: Matjaž Mulej, Anita Hrast, Živko Bergant
Recenzenti: zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, dr. Živko Bergant, mag. Anita Hrast
Soavtorji: po programu konference

Oblika izdaje: elektronska izdaja, 12. leto
Format: zbornik je narejen kot spletna stran v HTML jeziku
Dostop: zbornik je dosegljiv na tem naslovu http://www.irdo.si/irdo2017/
Grafično oblikovanje: Hiper Design - Uroš Zupančič s.p.

Izdal: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO)
Zbirka: Družbena odgovornost

Publikacija je brezplačna.

Maribor, 28. september 2017

           
Opis:
12. IRDO mednarodna konferenca »Družbena odgovornost in izzivi časa 2017: Dodana vrednost  kot informacija z vidika družbene odgovornosti«, je potekala 28. 9. 2017 v Mariboru. Na njej je sodelovalo več kot 25 avtorjev, ki so razpravljali o naslednjih temah: sociološki, ekonomski, zakonski in okoljski vidiki dodane vrednosti iz zornega kota družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, odnosov med lastniki kapitala in lastniki delovnih sposobnosti, obdavčitve in prekarnega zaposlovanja. Konferenco organizira dvanajsto leto zapored Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, letos v sodelovanju z Univerzo v Mariboru (znanstveni partner) in  Visoko šolo za računovodstvo in finance v Ljubljani (strokovni partner). Za verodostojnost besedil odgovarjajo avtorji sami. Prispevki niso lektorirani. Mnenja avtorjev niso nujno tudi mnenja uredništva. Vsi prispevki so bili v dvojni strokovni oz. znanstveni recenziji.