Referati predavateljev // Conference Proceedings

 

Plenarna predavanja // Plenary talks

 1. Tadej Slapnik, Kabinet predsednika Vlade RS, mag. Anita Hrast, Inštitut IRDO, ddr. Matjaž Mulej, Inštitut IRDO - Nacionalna strategija družbene odgovornosti v Sloveniji – idejni osnutek
 2. Maruša Babnik, Slovenija, Aleš Kranjc Kušlan, direktor, CSR Company Adria, DOP d.o.o., Slovenija - Analiza obstoječe zakonodaje s področja DOP v Sloveniji
 3. prof. ddr. Matjaž Mulej, Ekonomsko-poslovna fakulteta & Inštitut IRDO - V sodobni praksi manjkajo celovitost, soodvisnost in odgovornost za človeške vplive
 4. Assoc. Prof. Živko Bergant, PhD, College for Accounting, Institute for Management Accounting, Ljubljana, Slovenia - Ustrezno upoštevanje zakona dodane vrednosti kot pogoj družbene odgovornosti
 5. prof. dr. Rado Bohinc, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Dean - Stebri in orodja za novo družbeno odgovornost
 6. dr. Mato Gostiša, Študijski center za industrijsko demokracijo (ŠCID), Kranj, Slovenija - Vpliv produkcijskih odnosov na ustvarjanje in delitev dodane vrednosti v kapitalizmu
 7. Črt Poglajen, Inštitut za študije prekariata, Ljubljana - Odprava prekarnosti kot neizogiben temelj socialne odgovornosti

Group A. Economic, business and legal aspects of added value from the viewpoint of CSR and sustainable development

 1. Maruša Babnik, pobudnica in članica, Stičišče za davčno pravičnost v okviru platforme Sloga, Slovenija, Mihael Sket, član - Stičišče za davčno pravičnost v okviru platforme Sloga, Slovenija Vrnitev davčne odgovornosti v diskusijo o družbeni odgovornosti podjetij
 2. Aleksandra Vehovar, PhD. Student, University of Maribor, Faculty of Business and Economics, Department of Accounting, Auditing and Taxation, Slovenia, Prof. PhD. Damijan Mumel, University of Maribor, Faculty of Business and Economics, Department of Marketing, Slovenia, Assoc Prof. PhD. Lidija Hauptman, University of Maribor, Faculty of Business and Economics, Department of Accounting, Auditing and Taxation, Slovenia - Vidik družbene odgovornosti v razvitem konceptualnem modelu za analizo odnosa med osebnimi vrednotami in osebno davčno kulturo glede dojemanja poštenosti davčnega sistema
 3. Ph.D. Student Manja Kvas, Assoc. Prof. Dr. Lidija Hauptman, Prof. Dr. Damijan Mumel, all University of Maribor, Faculty of Business and Economics - Družbena odgovornost podjetij in obdavčitev podjetij
 4. M. Sc. Vesna Štager, Manager of the Finance and Accounting Department in the company Zlatarna Celje d.o.o.; PhD student of Economic and Business Sciences at the University of Maribor, Faculty of Economics, Slovenia - Družbena odgovornost davkoplačevalcev in davčnih organov glede izboljševanja davčne discipline
 5. mag. Štefan Petkovšek , Ustanova Petra Pavla Glavarja, Komenda - S krepitvijo ugleda družbeno odgovornega podjetja do večje dodane vrednosti vseh – Sodelovanje nevladnih organizacij in podjetij na ravni lokalnih skupnosti
 6. Gordana Žurga, Ph. D., Ministry of Economic Development and Technology, Metrology Institute of the Republic of Slovenia - Dodana vrednost priznanja RS za poslovno odličnost

Group B: Environmental and societal aspects of value added from the viewpoint of CSR and sustainable development

 1. Magda Zupančič, PhD, Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities, European Coordination Unit & IRDO - Zaposleni – nevidna dodana vrednosti podjetja
 2. Matjaž Štamulak and Denis Bornšek, both Founder and CEO of Institute for Independency, Ljubljana - Neodvisnost kot pogoj družbene odgovornosti
 3. Prof. Dr. John Avery, Denmark, Prof. Dr., Dr. h. c. Timi Ecimovic, Slovenia, Prof. Dr. Leo Semashko, Russia Sistem podnebnih sprememb 2017
 4. MSc. Stanislav Levičar, High School of Economics, Ljubljana - Krepitev gospodarske rasti z metodami statistike in strojnega učenja
 5. dr. Andrej Naterer, Department of Sociology, University of Maribor, and dr. Nirha Efendić, Department of Ethnology, National Museum of BiH - Ženske, poslovanje in družbena odgovornost
 6. dr. Andrej Naterer, Department of Sociology, University of Maribor - Vzajemnost in družbena odgovornost: študija primera Dobrovnik
 7. Barbara Zupančič, koordinatorka projekta I.D.E.A.S., Dobrovita d.o.o. - Listina raznolikosti kot orodje za promocijo upravljanja raznolikosti

Group C: Youth and their aspects of value added from the viewpoint of CSR and sustainable development

 1. M.Sc. Mia Miše, lecturer, DOBA Faculty - Uvedba zamisli o osebni odgovornosti na osnovi organizacijskih postavitev v predmet o podjetništvu (DOBA fakulteta)
 2. mag. Anita Hrast, Inštitut IRDO, dr. Martina Rauter, Mestna občina Maribor - Kampanja CSR Europe 'Pakt za mlade' in nacionalni akcijski plan za Slovenijo
 3. mag. Anita Hrast, Primož Ademovič, Inštitut IRDO - Model M Slovenija - od usposabljanja do zaposlitve v letih 2016 in 2017
 4. Nomi Hrast, II. gimnazija Maribor - Pomen neformalnega izobraževanja v življenju mladih
 5. Prof. dr. Vesna Bukovac, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede - Primerna celovitost za učitelje - zgled