CIP

 

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=296793600
ISBN 978-961-94514-1-0 (html)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zbornik prispevkov

13. IRDO mednarodna konferenca »Družbena odgovornost in izzivi časa 2018: Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v znanosti, izobraževanju in gospodarstvu

 

Conference proceedings
13th IRDO International Conference »Social Responsibility and Current Challenges 2018: Social responsibility and sustainable development in science, education and business«

 

Uredniki: Anita Hrast, Matjaž Mulej, Peter Glavič
Recenzenti: zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, zasl. prof. dr. Peter Glavič, mag. Anita Hrast
Soavtorji: po programu konference

Oblika izdaje: elektronska izdaja, 13. leto
Format: zbornik je narejen kot spletna stran v HTML jeziku
Dostop: zbornik je dosegljiv na tem naslovu http://www.irdo.si/irdo2018/
Grafično oblikovanje: Hiper Design - Uroš Zupančič s.p.

Izdal: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO)
Zbirka: Družbena odgovornost

Publikacija je brezplačna.

Maribor, 27. september 2018

           
Opis:

13. IRDO mednarodna konferenca »Družbena odgovornost in izzivi časa 2018: Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v znanosti, izobraževanju in gospodarstvu«, je potekala 27. 9. 2018 v Mariboru. Na njej je sodelovalo več kot 30 avtorjev, ki so razpravljali o naslednjih temah: znanost, izobraževanje, poslovanje, nacionalni načrti, ukrepi in strategije o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju, projekti in dobre prakse za krepitev družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Na konferenci IRDO 2018 so udeleženci pridobili širši vpogled v to, kako lahko znanstveniki in drugi sodelavci, vzgojitelji in menedžerji pripomorejo k blaginji in naši boljši prihodnosti. Konferenco organizira trinajsto leto zapored Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO, letos v sodelovanju z Univerzo v Mariboru (znanstveni partner) in  številnimi podpornimi partnerji. Za verodostojnost besedil odgovarjajo avtorji sami. Prispevki niso lektorirani. Mnenja avtorjev niso nujno tudi mnenja uredništva. Vsi prispevki so bili v dvojni strokovni oz. znanstveni recenziji.