Zahvala

 

Spoštovani,

 

družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja. Zahteva celovitost, vodenje, zavedanje soodvisnosti in usklajeno upravljanje vseh ključnih funkcij v podjetju ali organizaciji. Zavedati se moramo, da je potrebno skrbeti tako za gospodarnost podjetja ali organizacije, kot za njeno usklajenost s pravnimi normami in veljavno zakonodajo. Ob vsem tem je potrebno biti tudi etičen in filantrop.

 

Veliko vlogo pri tem imajo izobraževalne ustanove, znanstveniki, raziskovalci, strokovni sodelavci, menedžerji in mnogi drugi. Povezovanje med teorijo in prakso na tem področju pa je ključnega pomena za prenos družbene odgovornosti v prakso.

 

Že 13. IRDO mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa 2018 dokazuje, da se z vztrajnostjo lahko spreminjajo družbene vrednote, s tem pa kultura, naše navade in dejanja. Tako v podjetjih, kot v drugih organizacijah in pri posameznikih in njihovih družinah.

 

Zato iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri razvoju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v Sloveniji in v svetu.

 

Hvala vsem, ki ste pomagali pri nastanku in izvedbi te konference – vsem avtorjem, udeležencem, sponzorjem in sofinancerjem, članom odborov, produkcijski ekipi in prostovoljcem ter mnogim drugim.

 

Brez vas te konference ne bi bilo, zato hvala, da sodelujete z nami.

 

S spoštovanjem,

 

mag. Anita Hrast,
direktorica inštituta IRDO