IRDO vabi

 


ČAS JE ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

 1. Potegujte se za nagrado HORUS 2018
 2. Poročajte o nefinančnih vidikih poslovanja vašega podjetja – to je z letom 2017 po noveli ZGD-1 postalo obvezno (velika podjetja)
 3. Pridobite Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.

Več o IRDO si preberite na priloženem PDF dokumentu

 

 

 

 

 

 

Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2018!

Kdor družbene odgovornosti še nima vključene v svojo strategijo, zaostaja za sodobnim napredkom in konkurenčnostjo. Sodoben čas namreč od pravnih oseb vse bolj zahteva, da se zavedajo vplivov, ki jih imajo na okolje in družbo ter vplivov, ki jih okolje in družba povzročata nanje. O tej soodvisnosti in celovitosti družbe govori koncept družbene odgovornosti (DO), ki se v uspešnih podjetjih in organizacijah ter zavodih vse bolj uveljavlja, o njih pa govorijo tudi pomembnejši evropski dokumenti in usmeritve. V svetovnem merilu zlasti podjetja prepoznala, da jim družbeno odgovorno delovanje prinaša številne koristi, kot npr.:

 • večja prepoznavnost in ugled v medijih, pri splošni javnosti, kupcih, dobaviteljih, poslovnih partnerjih,
 • večja motivacija zaposlenih za delo, večja lojalnost zaposlenih, manj absentizma in fluktuacije,
 • več predlogov za inoviranje, izboljšave poslovanja, delovanja,
 • pridobitev novih poslov s strankami, dobavitelji, več nakupov in večja lojalnost potrošnikov,
 • racionalnejša raba virov in s tem zmanjšanje stroškov,
 • več dobička ob izteku leta.

Več o nagradi HORUS si preberite na priloženem PDF dokumentu

 

 

 

 

Vabimo vas, da se udeležite treh seminarjev in delavnic z naslovom

 

Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja

 

ter pridobite certifikat

 

Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja

 

 

Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja je v letu dni pridobilo že 37 strokovnjakov in managerjev. Pridružite se jim tudi vi!

 

Kdo naj se udeleži izobraževanja?
Vsi , ki pripravljate letno poročilo o nefinančnih vidikih poslovanja vaše organizacije, kar je za velika podjetja v javnem interesu z letom 2017 postala obvezno poročanje.

 

Še posebej vabimo:

 • Direktorje in vodje oddelkov podjetij vseh velikosti, ki želite uvesti strategijo TR in DOP v svoje poslovanje in/ali vzpostaviti mesto vodje ali koordinatorja za DOP v podjetju,
 • Koordinatorje in strokovno osebje za DOP v velikih podjetjih, ki želite nadgraditi svoja znanja in jih uskladiti z aktualnimi novostmi in novo zakonodajo ter se pripraviti na obvezno poročanje o nefinančnih kazalcih poslovanja še v tem letu.

Z letom 2018 bodo velika podjetja v EU, torej tudi v Sloveniji, morala v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja.

 

Več o nagradi SEMINARJIH si preberite na priloženem PDF dokumentu