Odbori konference// Conference Board

 

Programski odbor / Program Board:

 • zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru; predsednik Znanstveno-raziskovalnega centra inštituta IRDO in Strokovnega sveta inštituta IRDO ter predsednik Programskega odbora IRDO konference 2015;
 • Vinko Kurent, mag., član Strokovnega sveta inštituta IRDO in podpredsednik Programskega odbora IRDO konference 2015;
 • prof. dr. Živko Bergant, Visoka šola za računovodstvo, podpredsednik Programskega odbora IRDO konference 2015;
 • prof. dr. Danijel Rebolj, rektor, Univerza v Mariboru;
 • doc. dr. Lučka Lorber, prorektorica, Univerza v Mariboru; in svetovalka Centra za razvoj kakovosti, Univerza v Mariboru;
 • mag. Hermina Pika Radmilovič, predstojnica Centra za razvoj kakovosti, Univerza v Mariboru;
 • prof. ddr. Ana Vovk Korže,  prodekanka za finance in razvoj, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru; in vodja Mednarodnega centra za ekoremediacije, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru;
 • prof. dr. Urška Golob, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani;
 • dr. Emira Bečič, raziskovalka, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske;
 • prof. dr. Gerald Steiner, profesor za sistemsko in trajnostno upravljanje, Karl-Franzens-Universität Graz, Avstrija; in Univerza Harvard, Boston, Massachusetts, ZDA;
 • prof. dr. Eva Schernhammer, dr. med., izredna profesorica za medicino, bolnišnica Brigham and Women's Hospital in Medicinska šola Harvard; in izredna profesorica za epidemiologijo, Šola za javno zdravje Harvard, ZDA;
 • prof. dr. Helmut Loeckenhoff, samostojni raziskovalec, Nemčija;
 • prof. dr. Pierre Bricage, IASCYS - International Academy for Systems and Cybernetic Sciences (prev: Mednarodna akademija za sistemsko in kibernetsko znanost), Dunaj; in Université de Pau des Pays de L'adour, Francija;
 • zasl. prof. dr. Robert G. Dyck, Univerza Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, ZDA;
 • prof. dr. Roger Haw, Univerza Ansted, Britanski deviški otoki in Malezija;
 • prof. dr. Zhanna Belyaeva, izredna profesorica za družbeno odgovornost, Fakulteta za ekonomijo in management, vodja Raziskovalnega centra za odličnost globalne družbene odgovornosti, Univerza Ural Federal, imenovana po Borisu Jelcinu, Yekaterinburg, Rusija; in EMBRI Country Director, Rusija.
 • prof. dr. in dr. h.c. Timi Ečimovič, Univerza Ansted, Britanski deviški otoki in Malezija;
 • prof. dr. Shahid Siddiqi, profesor za poslovanje in računovodstvo, Univerza Ansted, član Posvetovalnega sveta Univerze Ansted, avtor knjige Canadian Taxation Resource; upokojeni svetovalec za področje davkov, Notary Public, Kalifornija; ZDA;
 • Tomislava Arh, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije
 • mag. Magda Zupančič, vodja Službe za evropsko koordinacijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;

Organizacijski odbor / Organization Board:

 • Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO in predsednica Organizacijskega odbora IRDO konference 2015;
 • Vinko Kurent mag., član Strokovnega sveta inštituta IRDO in podpredsednik Organizacijskega odbora IRDO konference 2015;
 • doc. dr. Branko Mayr, prodekan in predsednik upravnega odbora Visoke šole za računovodstvo; in Abeceda računovodstvo d.o.o., in podpredsednik Organizacijskega odbora IRDO konference 2015;
 • mag. Natalie C. Postružnik, Nikrmana, članica Strokovnega sveta inštituta IRDO;
 • Stanko Obradović, predsednik Sveta Inštituta IRDO;
 • Angelca Ademovič, podpredsednica Sveta Inštituta IRDO;
 • Iztok Slatinek, samostojni strokovni sodelavec, Center za kakovost, Univerza v Mariboru;
 • Janca Andrej Vidmar, strokovna sodelavka, Služba za mednarodno sodelovanje,  Univerza v Mariboru;
 • Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica, Štajerska gospodarska zbornica;
 • Helena Mihelčič, vodja projekta, Visoka šola za računovodstvo
 • Darija Lorbek, strokovna sodelavka, IRDO;
 • Lina Ademovič, strokovna sodelavka, IRDO;
 • Monika Rajšp, strokovna sodelavka, IRDO;
 • Jana Josifovska, strokovna sodelavka, IRDO;
 • Barbara Bradač, PR, IRDO;