Program konference // Conference Program

Program konference / Conference programme - 1st Day

 

Program konference / Conference programme - 2nd Day

 

 

Po številnih izzivih, s katerimi se je EU spoprijemala v zadnjih letih, bolj kot kadar koli prej potrebujemo celovito razpravo o naši skupni prihodnosti. Konferenca o prihodnosti Evrope se je uradno začela 9. maja 2021, njen zaključek pa je predviden spomladi 2022. K sodelovanju v tej razpravi smo vabljeni vsi državljani in organizacije Evropske unije, preko vsem dostopne digitalne platforme. Na podlagi znanja, dobrih praks in kulturne dediščine, ki jih imamo v Sloveniji, prav gotovo lahko prispevamo k celostni viziji trajnostne Evrope.

 

After many challenges, the EU has agreed in recent years, more than ever we need a full explanation of our common futures. The Conference on the Future of Europe officially began on 9 May 2021 and is scheduled to end of 2022. All citizens and organizations of the European Union are invited to participate in this debate through all available digital platforms. Based on the knowledge, good practices and cultural heritage we have in Slovenia, we can certainly contribute to the overall vision of Europe's sustainability.

 

Več / More: https://futureu.europa.eu/pages/about

Conference charter
Listina konference