Domov / Home   |   Referati / Papers    |    Kontakt / Contact    |    CIP    |    Impressum

Impressum

 

ZBIRKA PRISPEVKOV AVTORJEV IZ 10. (MEDNARODNIH) KONFERENC INŠTITUTA IRDO

 

DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2006-2015

 

Sklepi konference so objavljeni na spletni strani www.irdo.si

Izdal: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) 
Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor / info@irdo.si
Zbirka: Družbena odgovornost 
Maribor, marec 2015 

Uredniki: Matjaž Mulej, Anita Hrast, Darija Lorbek 
Recenzenti: zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, prof. dr. Simona Šarotar Žižek, mag. Živa Veingerl Čič, dr Darja Piciga, prof. dr. Ronnie Lessem, prof. dr. Alexander Schieffer, mag. Natalie C. Postružnik, Angelca Ademovič.
Soavtorji: po programu konference 
Naklada: 200 izvodov

Grafično oblikovanje: Hiper Design - Uroš Zupančič s.p.
Razmnoževanje: CD Studio d.o.o.