Domov / Home   |   Referati / Papers    |    Kontakt / Contact    |    CIP    |    Impressum

Družbena odgovornost in izzivi časa 2006-2015
Zbirka prispevkov avtorjev iz 10. (mednarodnih) konferenc Inštituta za razvoj družbene odgovornosti - IRDO

 

Spoštovani,

predstavljamo vam Zbirko prispevkov avtorjev iz 10. (mednarodnih) konferenc »Družbena odgovornost in izzivi časa 2006-2015« v organizaciji Inštituta za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in njegovih partnerjev.

 

Na zgoščenki boste našli celotne prispevke predavateljev iz desetih (mednarodnih) konferenc Inštituta za razvoj družbene odgovornosti – IRDO.

 

Iskrena hvala tudi vsem avtorjem prispevkov na tej zgoščenki, vsem so-organizatorjem, sodelavcem, prostovoljcem, sponzorjem, donatorjem, sofinancerjem in častnim pokroviteljem vsake posamezne konference.

 

Želimo vam prijetno branje in veliko osvojenega znanja, prenesenega v vaše življenje in v vsakdanjo prakso vseh nas.

 

V Mariboru, 18.3.2015

S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi,

 

Anita Hrast,
direktorica inštituta IRDO in predsednica Organizacijskih odborov konference

 

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej,
predsednik Strokovnega sveta inštituta IRDO in RS
ZRC IRDO ter predsednik Programskih odborov konference

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social Responsibility and current challenges 2006-2015
Collection of authors contributions from 10 (international) conferences sponsored by IRDO -  Institute for the Development of Social Responsibility

 

Dear Sir or Madam,

 

We present you a collection of authors contributions from 10 (international) conferences "Social responsibility and current challenges 2006-2015" organized by the Institute for the Development of Social Responsibility - IRDO and its partners.

 

On the CD you will find authors contributions of ten (international) conferences of the Institute for the Development of Social Responsibility - IRDO.  

 

Sincere thanks also to all contributors on this CD, to all co-organizers, employees, volunteers, sponsors, donors, beneficiary and honorary sponsors of each conference.

 

We hope you'll enjoy reading this collection and a lot of acquired knowledge will be transferred into your life and into everyday practice for all of us.

 

In Maribor, 18/03/2015

With respect and kind regards,

 

Anita Hrast
IRDO Institute manager
and president of the Organizing committees of the conferences

 

PhD. PhD. Matjaž Mulej, Professor Emeritus,
Chairman of the IRDO Expert Council and Research Council of IRDO Scientific – Research Centre and President of the Programme committees of the conferences